Lei di xiao yu   Teardrops of Rain

Melody -

Zhuang Nu
Fenbuchu shi lei shi yu,
Lei he yu yiqiliao ni,
Yiqi ni yujong fenli,
Leizhuer saiman di,
Kuqi, ni kuqi weiliao fenli,
Fenli, fenli hou zai xiangjian buyi,
Wo zeng ba nidi aiqing
Cang zai wo xin di,
A......zeng zai wo xin di,
Jiu haoxiang cangqi huiyi.

Wo xihuan mianmian xiyu,
Xiyu li yiqiliao ni,
Yiqi ni zai wo huai li,
Leizhuer sai man di,
Kuqi, ni kuqi weiliao fenli,
Fenli, fenli hou zai xiangjian buyi,
Wo zeng zai ba nidi yingzi,
Cang zai shuimeng li,
A.....cang zai shuimeng li,
Jiu haoxiang cangqi huiyi.

Fenbuchu shi lei shi yu,
Lei he yu yiqiliao ni,
Yiqi ni yujong kuqi,
Leizhuer saiman di,
Kuqi, ni kuqi weiliao fenli,
Fenli, fenli hou zai xiangjian buyi,
Wo zeng ba nidi yanlei,
Cang zai jimo li,
A.....cang zai jimo li,
Jiu haoxiang cangqi huiyi.
 
Tr. Ed Peaslee
I cannot tell tears from rain,
Tears and rain remind me of you,
Memories of parting in the rain,
Teardrops covering the ground,
Crying, you cried when we parted,
Parting, after parting it's hard to meet again,
I have long since kept your love
Hidden deep in my heart.
Ah.....hidden deep in my heart,
Like buried memories.

I like continuous drizzling rain,
The rain reminds me of you,
Reminds me of holding you in my embrace,
Teardrops covering the ground,
Crying, you cried when we parted,
Parting, after parting it's hard to meet again,
I have long since kept your image,
Hidden in my dreams,
Ah....hidden in my dreams,
Like buried memories.

I cannot tell tears from rain,
Tears and rain remind me of you,
Memories of you crying in the rain,
Teardrops covering the ground,
Crying, you cried when we parted,
Parting, after parting it's hard to meet again.
I have long since kept your tears
Hidden in my loneliness,
Ah.....hidden in my loneliness,
Like buried memories.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email |