Laet sang en spel

Melody -

Nederland, 1572

Laet sang en spel, tambour en fluyt
Nu klincken tot Gods eer;
Dat orgel, chiter, harp en luyt
Oock opgae voor den Heer,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve den tyran.

Gods goetheyt wesen moet vertelt,
Die noch soo voor ons sorgt,
En ons den Briel en Mase stelt
Als tot een vaste borgt,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve den tyran.
  De Spanjaert werd nu een gebit
In sijnen muyl geleyt;
God sy, die daer omhooge sit,
Gedanckt in eeuwichheyt,
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve den tyran.

Ghij princen, heeren van ons landt;
Maekt ons de Spanjaert quijt,
Malcandren trouwlyck biet de hand,
In Godes vrees' altyt.
Die haest wel van ons keeren kan
Duc d'Alve den tyran.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |