Pambansang Awit ng Pilipinas
Beloved Country


Melody -

Original Spanish by Julian Felipe, 1898
Tr. Felipe de Leon

Bayang magiliw, perlas ng silanganan
Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay.
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may nang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.
 
Tr. C. Osias and A. L. Lane

Land of the morning, child of the sun returning,
with fervor burning, thee do our souls adore.
Land dear and holy, cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders trample thy sacred shore.

Even within thy skies and through thy clouds
and o'er thy hills and sea
do we behold the radiance,
feel the throb of glorious liberty.

Thy banner, dear to all our hearts,
its sun and stars alight.
O, never shall its shining field
be dimmed by tyrant's might!

Beautiful land of love, O land of light,
in thine embrace 'tis rapture to lie.
But it is glory ever, when thou art wronged,
for us, thy sons, to suffer and die.

The first line actually says in Tagalog: "Beloved country, pearl of the orient," seeming to mirror the opening lines of Jose Rizal's farewell poem:
" Adiós, Patria adorada, región del sol querida, Perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén!"
("Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw..").
Jose Rizal, national hero of the Philippines, was executed by the Spanish in 1896 at the age of 35.


| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | SEARCH | Email | Bridge | Forum |