Die Geschichte vom wilden Jäger  
The Story of the Man That Went Out Shooting
De geschiedenis van den wilden Jager

Melodie -

Heinrich Hoffman 1844, (1809-1894)

Es zog der wilde Jägersmann
Sein grasgrün neues Röcklein an;
Nahm Ranzen, Pulverhorn und Flint'
Und lief hinaus ins Feld geschwind.

Er trug die Brille auf der Nas'
Und wollte schießen tot den Has.

Das Häschen sitzt im Blätterhaus
Und lacht den wilden Jäger aus.

Jetzt schien die Sonne gar zu sehr,
Da ward ihm sein Gewehr zu schwer.
Er legte sich ins grüne Gras,
Das alles sah der kleine Has'.
Und als der der Jäger schnarcht' und schlief,
Der Has' ganz heimlich zu ihm lief
Und nahm die Flint' und auch die Brill'
Und schlich davon ganz leis' und still.

Die Brille hat das Häschen jetzt
Sich selbst auf seine Nas' gesetzt
Und schießen will's aus dem Gewehr.

Der Jäger aber fürcht' sich sehr.
Er läuft davon und springt und schreit:
"Zu Hilf', ihr Leut', zu Hilf' ihr Leut' !"

Da kommt der wilde Jägersmann
Zuletzt beim tiefen Brünnchen an.
Er springt hinein. Die Not war groß;
Es schießt der Has' die Flinte los.

Des Jägers Frau am Fenster saß
Und trank aus ihrer Kaffeetass'.
Die schoß das Häschen ganz entzwei,
Da rief die Frau : "O wei ! O wei !"

Doch bei dem Brünnchen heimlich saß
Des Häschens Kind, der kleine Has'.
Der hockte da im grünen Gras;
Dem floß der Kaffee auf die Nas'
Er schrie: "Wer hat mich da verbrannt ?"
Und hielt den Löffel in der Hand.
  This is the man that shoots the hares;
This is the coat he always wears:
With game-bag, powder-horn and gun
He's going out to have some fun.
The hare sits snug in leaves and grass,
And laughs to see the green man pass.
He finds it hard, without a pair
Of spectacles, to shoot the hare.

Now, as the sun grew very hot,
And he a heavy gun had got,
He lay down underneath a tree
And went to sleep, as you may see.
And, while he slept like any top,
The little hare came, hop, hop, hop,
Took gun and spectacles, and then
On her hind legs went off again.

The green man wakes and sees her place
The spectacles upon her face;
And now she's trying all she can
To shoot the sleepy, green-coat man.
He cries and screams and runs away;
The hare runs after him all day
And hears him call out everywhere:
"Help! Fire! The Hare! The Hare!"

At last he stumbled at the well
Head over ears, and in he fell.
The hare stopp'd short, took aim, and hark!
Bang went the gun, - she miss'd her mark!

The poor man's wife was drinking up
Her coffee in her coffee-cup;
The gun shot cup and saucer through;
"O dear!" cried she, "what shall I do?"
There liv'd close by the cottage there
The hare's own child, the little hare;
And while she stood upon her toes,
The coffee fell and burn'd her nose.
"O dear!" she cried, with spoon in hand,
"Such fun I do not understand."
  Eens trok de wildejagersman
Zijn grasgroen jagersrokje an,
Nam zijn geweer en ook zijn tasch,
En deed voor de oogen .t brille glas

Toen zocht hij in de velden rond:
Of hij daar niet een haasje vond; .
Maar 't haasje schuilde in 't groene kruid
En lachte stil den jager uit.

Doch eind'lijk werd de zon zoo heet,
De jager was zoo nat van 't zweet;
Hij vleide zich in 't lommer neer ,
En op den grond lag hij't geweer.
Nu had de jager 't naar zijn zin:
En daarom sliep hij spoedig in.

Dat zag de haas, de slimme guit:
Die kroop toen zachtkens uit het kruid:
Hij nam 't geweer weg en den bril
En hield zich ais een muis zoo stil

Fluks had het haasje, voor de pret,
Den bril zich op den neus gezet,
En lei't geweer welk stout bestaan!
Manmoedig op den jager aan.
Wat was die arme man bevreesd!
Nog nooit was hij zoo bang geweest:
Hij nam de vlugt, en riep "Och! Och!
Mijn lieve menschen, helpt mij toch!"

Dejager liep door 't groene gras,
Totdat hij bij zijn woning was;
Daar sprong de man, met pak en zak,
Voorover in den regenbak.

't Was juist bij tijds; want eensklaps - "paf!
Daar schoot de haas zijn snaphaan af.
Voor 't venster zat dejagersvrouw.
Die juist haar koffij drinken zou;
Maar toen de haas had losgebrand,
Schoot hij haar 't kopje uit de hand;
En ziet! - vlak bij den regenbak,
Daar zat in 't gras: op zijn gemak,
Het zoontje van den grooten haas; .
Dien armen: kleinen springersbaas
Werd al het heete koffijnat:
Pardoes! op kop en neus gespat.
Hij gaf een gil, zijn pijn was groot:
En :s avonds was het haasje dood.


Die anderen Geschichten
The other stories

| Deutsche Volkslieder | Ahnenforschung | Ferienaufenthalt | Folksongs | Hymns | Genealogy | Pacific Holiday | HOME PAGE | Suche | Email |